Loovlaps

Kristi Schumann

Usun, et kõik inimesed ja organisatsioonid on õppimis- ja arenguvõimelised! Just seetõttu lähtun oma tegevuses põhimõttest, et oluline on inimeste ja organisatsioonide arengut oma tegevusega igakülgselt soodustada: inspireerida positiivseid muutusi ning toetada avatud meelt muutuste suhtes ja uute lahenduste avastamisel! Samuti usun võimalikkusesse: usun, et ka keerulisematele väljakutsetele on lahendused. Kui senised mõtlemis- ja tegutsemisviisid ei tööta, tekib sobiv pinnas ja tõuge uutele. Olen ääretult rõõmus, kui saan inimeste ja organisatsioonide arengu ja väljakutsetega kaasas olla ning toetada õnnestumiseks soodsa keskkonna kujundamist ning inimestes parima avaldumist! Kristi on Loovuskohviku veebiajakirja kaasautor.

Kas maailm kannatab loovuse kriisi käes?

Adobe® viis 2012. aasta kevadel läbi uurimuse, mille tulemustest selgus, et viies maailma majandust enim mõjutavas riigis, milleks on Ameerika Ühendriigid, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapan, valitseb loovuse puudus. Uurimusest selgus, et suur osa inimesi (täpsemalt 8 vastanut 10-st) peab loovuspotentsiaali kasutamist majanduskasvu tagamisel võtmeteguriks ning ligi 2/3 inimestest peab loovust ühiskonna kui terviku arengu …

Kas maailm kannatab loovuse kriisi käes? Read More »